පතල් උපාංග

 • 65mm pitch GPU miner dedicated B85 chip integrated motherboard

  65mm තණතීරුව GPU miner කැප වූ B85 චිප් ඒකාබද්ධ මවු පුවරුව

  තොග B85 චිප් මවු පුවරුව 65mm තණතීරුව
  පතල් මවු පුවරුව
  Intel G1840 CPU, 4GRAM වලින් සමන්විතයි
  All-in-one පතල් මවු පුවරුව
  B85 ඒකාබද්ධ මවු පුවරුව
  කරුණාකර ඔබගේ ප්‍රශ්න හෝ ඇණවුම් එවන්න, අපි ඔබට සේවය කිරීමට සතුටු වන්නෙමු.

 • 1600W power supply for gpu miners

  gpu පතල්කරුවන් සඳහා 1600W බල සැපයුම

  පතල් කැණීමේ යන්ත්‍රයේ බල සැපයුම් හරය ලෙස බල සැපයුම වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර ඉහළ උෂ්ණත්ව පරිසරයක ස්ථායීතාවය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.මෙම 9FU සන්නාමය gpu පතල් යන්ත්රයේ බල සැපයුම සඳහා සුදුසු වේ.ඝන ද්රව්ය සහ විශිෂ්ට වැඩ කිරීම පතල් යන්ත්රයේ වැඩ කළ හැකිය.පරිසරය යන්ත්‍රයේ අඛණ්ඩ සහ ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරන අතර පරිශීලකයින්ට සමතුලිත කාර්ය සාධන අත්දැකීමක් සහ විශිෂ්ට පිරිවැය ක්‍රියාකාරිත්වයක් ලබා දීමට උත්සාහ කරයි.